Jak długo trwa położenie fundamentów domu?

Każda budowla musi być trwale związana z podłożem, w sposób, który zapewni jej stabilność i odpowiednią wytrzymałość, a ponadto przeniesie obciążenia związane z masą oraz oddziaływaniami pojawiającym się w czasie jej eksploatacji. W zależności od rodzaju gruntu, jaki występuje w miejscu realizacji inwestycji, stosuje się różne rodzaje posadowienia. W razie problemów korzysta się z rozmaitych metod zwiększenia nośności – ulepszania przez zagęszczanie, stosowanie iniekcji, a nawet mikropalowanie. W sytuacji, gdy warunki hydrogeologiczne są korzystne, wystarczająca będzie jednak klasyczna płyta fundamentowa lub ławy fundamentowe, jeżeli obiekt ma być podpiwniczony. Skala i zakres potrzebnych prac są podstawowym czynnikiem przesądzającym o tym, jak długo potrwa przygotowanie fundamentów. W Stalowej Woli w zadaniach tego typu specjalizuje się firma budowlana Great House. Przekonajmy się, jak wyglądają takie roboty i zobaczmy, kiedy mogą zostać ukończone.

Jak wygląda wylewanie fundamentów?

Klasyczne fundamenty powstają jako ławy, na których opierają się ściany wychodzące ponad poziom gruntu. Do przygotowania ław niezbędne jest wykonanie wykopów oraz ustawienie szalunków, do których wprowadza się mieszankę betonową o dopasowanych do masy obiektu parametrach wytrzymałościowych. Po uzyskaniu właściwej wytrzymałości na ławach ustawia się ściany fundamentowe z wybranego materiału, którym zwykle są cegły, pustaki albo bloczki. Ważne jest zadbanie o odpowiednią izolację przeciwwilgociową albo przeciwwodną – zarówno poziomą zapobiegającą podciąganiu kapilarnemu, jak i pionową chroniącą przed przesiąkaniem wód gruntowych. Nieco inaczej wygląda wylewanie płyty fundamentowej, gdy po zniwelowaniu i zagęszczeniu podłoża oraz doprowadzeniu instalacji wodno-kanalizacyjnych układa się hydroizolację, po czym w szalunkach wylewa płytę.

Ile zabiera przygotowanie fundamentów?

Prace przy wylewaniu ław fundamentowych lub wylaniu płyty zabierają z reguły kilka dni, zależnie od wielkości budynku. Warto jednak pamiętać, że poprzedza je wytyczenie położenia obiektu, wykonanie wykopów i szalunków oraz ułożenie izolacji. Po ukończeniu tego etapu beton musi uzyskać wymaganą wytrzymałość, co trwa około dwóch tygodni.